Evidencia obyvateľstva

Evidencia obyvateľstva

Evidencia obyvateľstva

Agendu evidencie obyvateľstva zabezpečuje zamestnankyňa obce Miloslavov: Kvetoslava Jašurová

číslo telefónu: +421245987306

mobilné číslo: +421908675406

E-mail: obec@miloslavov.sk

V priložených dokumentoch nájdete všetko k prihláseniu.
Ziadost_o_pridelenie_supisneho_cisla