Stavebná činnosť

Stavebná činnosť

Stavebný úrad:

Pracovník stavebného úradu a životné prostredie:
Ing. Oľga Radianska

telefonický kontakt:

+421907711843

E-mail kontakt: stavebnyurad.or@miloslavov.sk

Ing. katarína Kovalčíková

telefonický kontakt:

+421918518171

E-mail kontakt: stavebnyurad.kk@miloslavov.sk