Ziadost_o_stavebne_povolenie_zmeny_dokoncenej_stavby