Oznamenie o zacati stavebneho konania_2369-2018_SO 01_Komunikacie a spevnene plochy_IBV Alzbetin Dvor III Miloslavov_Komunikacie a technicka infrastruktura_RTP 01 sro