• 15. júna 2019
  • 09:00-18:00
  • Rekreačno-športové centrum obce Miloslavov časť Alžbetin Dvor

Obec Miloslavov vás pozýva na 1.ročník Miloslavovský guláš
Termín konania: 15.6.2019 od 9:00 hod.
Miesto konania: Rekreačno-športové centrum obce Miloslavov v časti Alžbetin Dvor (Verona Pub, Športová ulica, Miloslavov).
Organizačné pokyny, pravidlá a priebeh súťaže
Predmet súťaže: uvarený guláš z ľubovoľného druhu mäsa.

Prihlášky:
– prihlásiť sa možno osobne alebo telefonicky Verona Pub, Športová ulica, Miloslavov (t.č.0903 955 388)
– termín uzávierky prihlášok: 6.6.2019
štartovné: 15,00 Eur
– počet súťažiacich družstiev je obmedzený na 15 tímov (pre tím je zabezpečené občerstvenie).

Súťažné družstvá:
– súťaže sa môžu zúčastniť ľubovoľné družstvá bez rozdielu veku a miesta trvalého bydliska
– družstvá sa musia prezentovať v čase od 9:00 hod. do 9:45 hod. u organizátora súťaže
– o 9:45 hod. bude žrebovanie čísel pre jednotlivé družstvá pod ktorým odovzdajú svoju hodnotiacu vzorku.

Pravidlá súťaže:
– začiatok varenia od 9:00 hod.
– súťažné družstvá si zabezpečia na svoje náklady: materiál na varenie guláša, potrebné náradie, nádoby, kotlík (plynový), stôl – výdajný pult, plastové misky, lyžičky, servítky, chlieb
– všetky suroviny si zabezpečujú súťažiaci a sú za ich kvalitu a hygienickú nezávadnosť plne zodpovední
– množstvo navareného guláša nie je limitované
– množstvo hodnotiacej vzorky je cca 0,5 L. Hodnotiaca vzorka sa odovzdá o 15:00 hod.
– organizátori zabezpečia odbornú porotu k hodnoteniu kvality vzoriek a výsledkom súťaže
– členovia poroty kontrolujú nezávisle na sebe: spôsob varenia a finálny produkt
– vyhlásenie výsledkov súťaže vo varení guláša bude o cca 16:00 hod. a vyhodnotené budú prvé 3 miesta
– súťažné družstvá sú povinné maximálne do 18:00 hod. zbaliť, upratať a uvoľniť svoje súťažné stanovisko
– organizátor súťaže zabezpečí pre súťažiace družstvá ako aj pre verejnosť hudobnú produkciu a bufet s občerstvením a nápojmi.

Príďte si zasúťažiť alebo ochutnať špeciality a zabaviť sa!
V prípade nepriaznivého počasia sa akcia ruší.