Vyhlásenie OR HaZZ v Pezinku – nebezpečenstvo požiarov – zrušenie

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Pezinku oznamuje, že dňom 4.9.2018 od 10.00 hodiny ruší vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov, ktoré bolo vyhlásené 15.6.2018 od 00.00 hodiny pre územie okresov Senec a Pezinok

Emailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena do miestnej a okrskových volebných komisií pre voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2018

E-mailová adresa na doručenie oznámení o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a okrskových volebných komisií je: obec@miloslavov.sk

Termín do miestnej volebnej komisie je 11.09.2018 do 24.00 hodiny – /doručenie do E- mail schránky obce/

Termín do okrskovej volebnej komisie je 11.10.2018 do 24.00 hodiny – /doručenie do E- mail schránky obce/