Miesta na vylepovanie volebných plagátov – vymedzená plocha pre jedného kanditáta

Oznam pre kandidátov do funkcie predsedu BSK a poslancov zastupiteľstva BSK vo voľbách 2017.

Pre jedného kandidáta pre voľby do BSK je vyhradená plocha na verejných plagátovacích plochách v obci Miloslavov 25 cm x 28,5 cm/ jedna plagátovacia plocha.

V obci Miloslavov sú 4 kusy – verejných plagátovacích plôch.