1137_2018_Zapad_distribucna_Trafo_VN_NN_RZ_8_oznamenie_o_zacati_stav_konania