1604-2018_Obec Rovinka_telocvicna_oznamenie o zacati konaniao predlzenie platnosti stavebneho povolenia