Miloslavov_napojenie zahradkarskej osady na elektricku energiu– Situácia stavby_NN a VN rozvody v zahradkarskej osade