Miloslavov_napojenie zahradkarskej osady na elektricku energiu