Technicka_infrastruktura_Obec_Miloslavov_lokalita_RZ_13-IV_objekty_SO01_SO06_SO08_oznamenie_ozacatí_stavebneho_konania_BonRealitysro