2026-1241-2020-Ra_oznamenie o zacati uzemneho konania_Predlzenie verejnych sieti_Juzna ulica Miloslavovkordinacna situacia_Predlzenie verejnych sieti