GRUNDER_MILOSLAVOV_1_Oznamenie_o_zacati_uzemneho_konania_RZ_13_V