3393_3299_2020_GRUNDER_MILOSLAVOV_1_RZ_13_V_Komunikacie_a_spevnene_plochy