4309_8736_2019_JV_REVIZ_komunikacia_BD_HRON35_oznamenie_o_zacati_stavebneho_konania