4309_9482_2019_JV_REVIZ_BD_HRON_35_komunikacie_stavebne_povolenie