566-2019_oznamenie o zacati stavebneho konania_Technicka infrastruktura Obec Miloslavov, Lokalita RZ _13 IV_Zapadoslovenska distribucna a s