D-721-2019_oznamenie o zacati stavebneho konania_SO 01 Komunikacie a spevnene plochy_Dopravna a technicka infrastruktura IBV Miloslavov Alzbetin dvor_RZ8_Reality Miloslavov sro