D-721-7158-2019_Stavebne povolenie_SO 01-Komunikacie a spevnene plochy_So10Komunikacia hlavna obsluzna_Dopravna a technicka infrastruktura ,IBV Miloslavov Alzbetin Dvor_Reality Miloslavov