Emailová adresa na doručenie oznámení o delegovaní člena a náhradníka do okrskových volebných komisií pre voľby do Európskeho parlamentu v roku 2019 je:

obec@miloslavov.sk

Obec má utvorené tri okrsky:

Okrsok č. 1 – budova obecného úradu, Alžbetin Dvor 181

Okrsok č. 2 – budova kultúrneho domu, Miloslavov 243

Okrsok č. 3 – budova komunitného centra, Alžbetin Dvor 25

 

Termín na doručenie oznámení

je 01.04.2019 do 24.00 hodiny – /doručenie do E- mail schránky obce/