E-mailová adresa na doručenie oznámení o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a okrskových volebných komisií je: obec@miloslavov.sk

Termín do miestnej volebnej komisie je 11.09.2018

Termín do okrskovej volebnej komisie je 11.10.2018