E-mailová adresa na doručenie oznámení o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a okrskových volebných komisií je: obec@miloslavov.sk

Termín do miestnej volebnej komisie je 11.09.2018 do 24.00 hodiny – /doručenie do E- mail schránky obce/

Termín do okrskovej volebnej komisie je 11.10.2018 do 24.00 hodiny – /doručenie do E- mail schránky obce/