IBV_Miloslavov_Vinna_Alej_SO_02_Komunikacie_a_spevnene_plochy_oznamenie_o_zacati_stavebneho_konania