IBV Miloslavov_Vinna Alej_SO 08 NN pripojky_SO 09 verejne osvetlenie_stavebne povolenie_VIKINELA sro