Oznamenie o zacati stavebneho konania_SO 06 NN pripojky_2370-2018_SO 07 Verejne osvetlenie_IBV Alzbetin Dvor III Miloslavov_Komunikacie a technicka infrastruktura_RTP 01