Oznamenie o zacati stavebneho konania_2371-2018_SO 04 trafostanica_SO 05 distribucny rozvod NN_IBV Alzbetin Dvor III Miloslavov_Komunikácie a technicka infrastruktura_Západoslovenska distrubucna