Oznamenie o zacati stavebneho konania_objekt SO 01 Krizovatka na ceste III -1054_Technicka infrastruktura v obci Miloslavov_Lokalita RZ-11-II