02_Situacia stavby_DUR_Dopravna a technická infrasstruktura_ navrhovatel Reality Miloslavov Oznamenie o zacati uzemneho konania_ Dopravna a technicka infrastruktura IBV Miloslavov Alzbetin Dvor_navrhovatel Reality Miloslavov sro