3392-2493-2020-Bm- Oznamenie VV o zacati vodopravneho konania Kesjarova