oznamenie o zacati zistovacieho konania_Rodinne dvojdomy _Alzbetin Dvor Miloslavov_zmena c 1