OU-SC-OCDPK-2020-008789-002 -oznamenie o zacati stavebneho konania