Najbližšie rokovanie Obecného zastupiteľstva obce Miloslavov sa uskutoční 28.05.2020 o 17.30 hodine v sále kultúrneho domu na prízemí budovy obecného úradu.

Pozvanka_OZ_04_28052020