Najbližšie rokovanie Obecného zastupiteľstva obce Miloslavov – štvrtok – 07.03.2019 o 17.30 hodine.

Program nájdete v priloženej pozvánke.Pozvanka_OZ_02_07032019