Rozhodnutie o odvolani_OU Bratislava_Odbor opravnych prostriedkov_stavebne objekty SO-02_SO-03_SO-04_SO-05_Dopravna a technicka infrastruktura IBV Miloslavov Alzbetin Dvor_