Rozhodnutie_OU-BA-OVBP2-2019-34386-KIZ_potvrdzuje rozhodnutie o umiestnení stavby_Technicka infrastruktura obce Miloslavov-lokalita Alzbetin Dvor_navrhovatela ISMONT sro