SU-3118-1576-2020_Zahradna chata a NN pripojka_oznámenie o zacati stavebneho konania_01