SÚ-626-2019-RA_SO 04 trafostanica_SO 06 NN rozvody_IBV Alzbetin Dvor III Miloslavov_Komunikacie a technicka infrastruktura_Zapadoslovenska distribucna as