Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Pezinku oznamuje, že dňom 4.9.2018 od 10.00 hodiny ruší vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov, ktoré bolo vyhlásené 15.6.2018 od 00.00 hodiny pre územie okresov Senec a Pezinok