Obec Miloslavov zverejňuje výzvu na predloženie ponuky v súlade s §117 a prílohou č.1 Zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov na predmet zákazky: „Školské stravovanie ZŠ Miloslavov“.

Podrobnejšie informácie sú v priloženej výzve:

Vyzva_predlozenie_ponuky_Skolske_stravovanie_ZS_Miloslavov