Oznamujeme rodičom, že nariadením vlády SR a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu  SR sa termín prijímania prihlášok do materskej školy posúva od 30.04.2020 do 31.05.2020. Prihlášky je možné poslať poštou, prípadne osobne doručiť do podateľne Obecného úradu Miloslavov. Prihlášky je možné predložiť bez potvrdenia detského pediatra.

Prihlaska_MS_2020_2021