Zverejnenie_ponuka_PUR_STAV_KB

Register zverejňovania ponúk prevodu
vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku
Náhľad pozemku č.29699
Meno / obchodný názov vlastníka PUR – STAV KB, s.r.o.
Číslo listu vlastníctva 1981
Register C
Číslo parcely 426 / 131
Obec Miloslavov
Katastrálne územie Miloslavov
Druh pôdy Orná pôda
Celková výmera m2
20 372,00
Ponúkaná výmera m2
20 372,00
Zverejnený do 04.03.2018
V zastúpení Nie
Cena za m2
v € 19,00
Rozsah zverejnenia Susedné obce