4576_8851_Oznamenie_o_zacati_uzemneho_konania_IS_komunikacia_Wertika