Dnes sme sa na obecnom úrade stretli  na druhom pracovnom stretnutí s architektami  kancelárie Ing. arch. Bogára  nad rozpracovaným konceptom štúdie nového centra obce.

Preverili sme  stav zapracovanosti našich pripomienok  a diskutovali sme o predloženom návrhu situácie širších vzťahov, dopravnej  dostupnosti vr. cyklochodníkov, druhu a množstva zelene  a občianskej vybavenosti rôzneho typu, vrátane školských kapacít, priestorov pre sociálne služby, zdravotnú starostlivosť, kultúru, obchody a služby.  Veľkú pozornosť sme venovali samotnému návrhu usporiadania objektov a funkcií nového centra, čo bude zo strany kancelárie  rozpracované podrobnejšie.  Pomaly sa blížime k finálnemu návrhu, ktorý bude predstavený verejnosti koncom júna – začiatkom júla v tomto roku.