Každá domácnosť kde je prihlásený k trvalému pobytu aspoň jeden občan obdržala informácie o čase a mieste konania volieb do samosprávy obce a vyšších územných celkov.  V  nižšie priložených dokumentoch si môžete skontrolovať v ktorom okrsku sa nachádza Vaša ulica.

Obyvatelia s trvalým pobytom v záhradkárskej osade pri železnici sú zapísaní v okrsku č. 1 ako aj občania, ktorí majú zrušený trvalý pobyt na konkrétnej adrese /bezdomovci/.

Okrsok č. 1 a 2 sa nachádzajú v budove základnej školy, Hlavná ulica 81/42 – prízemie, okrsok č. 3 sa nachádza v kultúrnom dome v časti Miloslavov, Centrálna ulica 243/143 – 1. poschodie.

Ulice v okrsku č.1

Ulice v okrsku č. 2

Ulice v okrsku č. 3