Na základe dnešných informácií od dodávateľa si vás dovoľujeme informovať, že v súvislosti s prechodom na nový informačný systém miest a obcí (DCOM), a s tým spojenou migráciou dát, je pravdepodobné, že obmedzená prevádzka Klientskeho centra Obecného úradu Miloslavov bude pretrvávať až do konca tohto týždňa. V prípade skoršieho ukončenia migrácie vás budeme informovať.

Počas úradných hodín bude možné využívať len služby podateľne, avšak bez možnosti platieb. Ostatné referáty Klientskeho centra odporúčame kontaktovať telefonicky v prípade potreby konzultácií.

Stavebný úrad bude fungovať v štandardnom režime.

Ďakujeme za pochopenie a trpezlivosť.