Dovoľujeme si vás informovať, že v súvislosti s prechodom na nový informačný systém miest a obcí (DCOM), a s tým spojenou migráciou dát, je pravdepodobné, že obmedzená prevádzka Klientskeho centra Obecného úradu Miloslavov bude pretrvávať minimálne do utorka 20. júna 2023.

Počas úradných hodín bude možné využívať len služby podateľne, avšak bez možnosti platieb. Ostatné referáty Klientskeho centra odporúčame kontaktovať telefonicky v prípade potreby konzultácií.

Stavebný úrad bude fungovať v štandardnom režime s minimálnym obmedzením v poskytovaných službách.

Ďakujeme za pochopenie a trpezlivosť.