Na základe  Vyhlášky MV SR č. 30/2020 Z. z. o dopravnom značení  a doručených požiadaviek na zmenu alebo doplnenie dopravného značenia v obci Miloslavov pripravuje obec v spolupráci s odborne spôsobilou osobou aktualizáciu pasportu a projektu dopravného značenia. Návrh aktualizácie je zverejnený na webe obce www.miloslavov.sk a verejnosť  môže zasielať  pripomienky do 16.11.2021 na email :  znacenie@miloslavov.sk.   Pripomienky sa môžu týkať len  navrhovaných zmien a doplnení pasportu. Pôvodne schválený pasport dopravného značenia  nájdete na webe obce v časti Projekty obce https://www.miloslavov.sk/obec/projekty-obce/.

2021-10-25 02A MIL Situacia dopravneho znacenia – Alzbetin Dvor
2021-10-25 02B MIL Situacia dopravneho znacenia – Miloslavov
2020-02-20 Vyhlaska MVSR 30-2020 o dopravnom znaceni Z.z
2020-02-20 Vyhlaska MVSR 30-2020 – Plagat A3