Obec zverejňuje aktualizovanú mapu uličnej siete.

2020-11-13 MIL Situacia ulicnej siete – Farebna