Informácia o aktuálnom Uznesení Vlády SR č.704 zo dňa 4.11.2020
Pre okres Senec platia obmedzenia v bode A.2
704_2020_uznesenie Vlády SR