Obec zverejňuje aktuálny kalendár zberu komunálneho odpadu pre rok 2020. Upozorňujeme občanov, že nádoby je potrebné vyložiť včas a ku krajnici pozemnej komunikácie.  Nevyložené nádoby  umiestnené v boxoch, výklenkoch na plote, vybudovaných kontajnerových stojísk, na neoplotených pozemkoch a pod., nemusia byť vyvezené.

Terminy_separovaneho_zberu_2020