Oznamujeme občanom, že  súlade s § 5 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 388/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečovanie technických a prevádzkových podmienok informačného systému civilnej ochrany bude v piatok 12.7.2024 o 12:00 hod. v obci Miloslavov vykonané akustické preskúšanie sirén hlasitou skúškou.